Pragniemy przedstawić wyjątkową drużynę i działalność, prowadzoną w Wołowie od 2004r. IDB ”Steers” Wołów - to nazwa drużyny baseballowej o charakterze integracyjnym i koedukacyjnym dla dzieci w różnym wieku i różnym stopniu sprawności, działającej przy Uczniowskim Klubie Sportowym „ZSZ Wołów”. Jest ona prowadzona przez panów Mariusza Przybyłowicza i Artura Nohra - nauczycieli, którzy utworzyli tą drużynę, prowadzą nieprzerwanie zajęcia treningowe i z sukcesami promują w Polsce wołowską młodzież, Wołów i baseball. Ww. nauczyciele są również koordynatorami projektu „Gramy w baseball! – baseballowa drużyna integracyjna”, który w roku 2005 został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie grantowym „Równać szanse” organizowanym i finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, a kolejnych latach ma wsparcie finansowe Miasta i Gminy Wołów.

     Wołowski Klub w ramach swojej działalności ściśle współpracuje z drużynami z Wrocławia, Miejskiej Górki i Przemkowa uczestnicząc w organizowanych turniejach tworząc jedyną w swoim rodzaju „Mini Ligę Drużyn Baseballowych” w kategorii wiekowej - młodzik, daje to możliwość zdrowej rywalizacji i gry fair play oraz szansę na rozwój baseballu w przyjętej formie w ramach istniejącej grupy i poza nią. Corocznie organizowany jest w Wołowie turniej drużyn integracyjnych, na który zapraszane są zespoły także z innych miast Polski np. Opola, Kędzierzyna Koźla, Brzegu. Podejmując aktywne działania na rzecz istnienia i rozwoju Integracyjnej Drużyny Baseballowej „Steers” Wołów, stworzenia odpowiednich warunków treningowych i turniejowych starają się pozyskiwać środki od osób prywatnych, różnych instytucji, samorządów lokalnych i organizacji społecznych. W realizacji zadań często biorą udział wolontariusze, są nimi przede wszystkim uczniowie wołowskich szkół, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, rodzice zawodników i sami zawodnicy.

     Zajęcia (treningi) baseballu odbywają się na boiskach i hali sportowej wołowskiego OSiR-u, na sali w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, który jest siedzibą Klubu, a także w SP1 Są nieodpłatne dla wszystkich uczestników, zainteresowanych baseballem dzieci i młodzieży wołowskich szkół. Użyczany jest nieodpłatnie dla zawodników drużyny, dostępny w Klubie sprzęt baseballowy, baza sportowa (sala, siłownia, boisko) i zaplecze socjalne (szatnie, natryski).

Potwierdzenie działalności UKS w środowisku lokalnym i jego zakres można odnaleźć w publikacjach pojawiających się regularnie w lokalnej prasie.

Z historii Klubu:

· W latach 2005 - 2006 realizowany był projekt w programie „Równać Szanse 2005” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, w ramach którego Klub został wśród kilkuset złożonych projektów wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym dotacją na dofinansowanie swojej działalności,

· Od 2005r. Klub z powodzeniem realizuje zadania publiczne zlecone przez Miasto i Gminę Wołów w ramach swojej działalności sportowej,

· We wrześniu 2005r. drużyna baseballowa uczestniczyła w szkoleniu baseballowym i turnieju w Europejskim Centrum Małej Ligi Baseballowej w Kutnie gdzie została wyróżniona wśród nowo powstałych drużyn w Polsce,

· W październiku 2005r. został zorganizowany z dużym „rozmachem”
I Integracyjny Turniej Baseballowy – Wołów 2005, w którym wołowska drużyna wystąpiła jako uczestnik i organizator turnieju oraz wszystkich działań nie tylko sportowych zorganizowanych dla społeczności lokalnej ze specjalnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, z powodzeniem odbywają się, co roku kolejne jego edycje, jako próba zainicjowania w Polsce Challenger Division (kategorii wiekowej 5-18 lat w której grają zawodnicy niepełnosprawni z tzw. pomocnikami)

· W roku 2007 dużym powodzeniem zakończyły się działania mające na celu promocję Integracyjnej Drużyny Baseballowej „Steers” Wołów tj.:

- wpisanie turnieju wołowskiego do kalendarza oficjalnych imprez PZBall, w którym oprócz zespołów integracyjnych corocznie uczestniczą gościnnie inne zespoły baseballowe i softballowe m.in. z Wrocławia, Przemkowa, Brzegu, Opola, i Kędzierzyna Koźla,

- nawiązanie współpracy z ośrodkiem baseballowym w Miejskiej Górce (możliwość korzystania z jego bazy sportowej, powstanie w ramach DSB „Demony” Miejska Górka drużyny integracyjnej, która będzie uczestniczyła w rozgrywkach wołowskiej mini ligi baseballowej w kategorii Challenger),

- organizacja turnieju mistrzowskiego w Kutnie dla drużyn integracyjnych i zapewnienie Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballowej o dalszej współpracy i rozwoju kategorii Challenger (drużyn integracyjnych).

· Od 2009r. to włączenie się Klubu i jego drużyny baseballowej „Steers” w system współzawodnictwa dzieci i młodzieży poprzez udział w turniejach mistrzowskich w kategorii „młodzik” na poziomie wojewódzkim i międzywojewódzkim oraz zdobycie wicemistrzostwa podczas Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w roku 2011.

· W roku 2013 zorganizowany został w Wołowie już X - jubileuszowy Integracyjny Turniej Baseballowy i będą następne...