X (jubileuszowy) Integracyjny Turniej Baseballowy w Wołowie!

Zapraszamy wszystkich kibiców baseballu i naszej drużyny na coroczny turniej w hali OSiR. Gośćmi naszej wołowskiej drużyny STEERS będą: Demony Miejska Górka, KSB Wrocław i ZSP Przemków. Startujemy 1 grudnia o godz. 9.00.<